Jezioro i wędkarstwo

Pensjonat „Rybak“ czerpie z naszej wielopokoleniowej tradycji. Nasz pradziadek, dziadek, a teraz my, jako trzecie pokolenie prowadzimy gospodarstwo rybackie i użytkujemy wody jeziora Wydmińskiego.

Jezioro stanowi ogromną atrakcję dzięki temu, że bardzo o nie dbamy i od lat zarybiamy je najprzedniejszymi gatunkami ryb. Dlatego z satysfakcją zapraszamy naszych Gości do pensjonatu „Rybak“ oraz na połowy najlepszych gatunków ryb - sandaczy, szczupaków, węgorzy.


Bliższe informacje na temat Wydmin i jeziora Wydmińskiego*

Gmina Wydminy jest gminą wiejską o powierzchni 233,0 km2, położoną we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajduje się 11 pomników przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 115,9 km2, a lasy 47,9 km2.

Bogactwem naturalnym gminy jest położenie geograficzne w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Atrakcyjność krajoznawcza tego terenu wynika z ukształtowania środowiska przyrodniczego.

Na terenie gminy znajduje się 21 jezior i stawów zajmujących łącznie powierzchnię 1210 ha. Do największych jezior należy Jezioro Wydmińskie o powierzchni 377 ha i Jezioro Gawlik o powierzchni 444 ha. Jezioro Wydmińskie zalicza się do bardziej malowniczych ze względu na urozmaiconą linię brzegową oraz wyspę.

Jezioro Wydmińskie to zbiornik polodowcowy, rynnowo-wytopiskowy o powierzchni zlewni całkowitej 33,6 km²; objęty strefą ciszy. Zwierciadło wody położone jest na wysokości ok. 131 m n.p.m.. Średnia głębokość jeziora wynosi 3,0 m, natomiast głębokość maksymalna 9,0 m.

Jezioro jest mocno rozciągnięte z północnego zachodu na południowy wschód. Ma bardzo urozmaiconą linię brzegową z licznymi zatokami i półwyspami. Największa z wysp (47 ha) leżąca przy południowym krańcu akwenu jest wydłużona i wysoko wzniesiona ponad lustro wody. Łączy się ona mostem z zachodnim brzegiem. Między nią a wschodnim brzegiem znajdują się trzy niewielkie, płaskie i porośnięte drzewami wyspy. Na wschodnim brzegu jeziora pomiędzy półwyspem o kształcie trójkąta, a zachodnim brzegiem leżą dwie niewielkie, zadrzewione wyspy. Zaś duży półwysep znajdujący się na wysokości wsi Sucholaski tworzy zatokę z niewielką, porośnięta lasem Wyspą Miłości. Ósma wysepka leży w północnej części, bliżej brzegu zachodniego.

Brzegi zbiornika są wysokie, czasami strome, płaskie miejscami jest tylko obrzeże części południowo-wschodniej. Zbiornik jest zasilany głównie przez dopływ ze wschodniej części zlewni. Przy brzegach zbiornika usytuowane są dwie wsie: Sucholaski i Wydminy. Obszar zlewni w dużej części zalesiony, wykorzystywany jest głównie do produkcji rolnej.
*[Źródło: Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Wydmińskie]