najlepsze.
wędkarskie
możliwości

Gospodarstwo rybackie A. i W. Chmielewskich zaprasza do wędkowania na dzierżawionych przez nas jeziorach.

Wydminy, Wędkarstwo mazury

WĘDKUJ NA JEZIORACH: WYDMIŃSKIM, GAWLIK, BIELSKIE I SKOMACK

Powiat Giżycki
Gmina Wydminy
Dorzecze Ełk-Biebrza-Narew
Wysokość n.p.m. 130,5 m
Powierzchnia jeziora 336,6 ha
Powierzchnia wysp 56,9 ha
Głębokość maks. – głębokość średnia 9,8 m – 3,0 m
Długość maks. – szerokość maks. 7.250 m – 750 m
Długość linii brzegowej 28.650 m

Jezioro Wydmińskie

Jezioro położone ok. 15 km na wschód od Giżycka. Zbiornik sandaczowy o bardzo rozwiniętej linii brzegowej, z licznymi zatokami i ośmioma wyspami. Największa z wysp (ponad 40 ha) położona jest na południowym krańcu jeziora. Brzegi jeziora są przeważnie wysokie, miejscami strome, południowo-wschodnie niskie. Trzecią część obrzeży zajmują lasy mieszane – bardziej zwarte na północnych krańcach, na pozostałych brzegach kępy leśnie. Większą część obrzeży zajmują pola, łąki i pastwiska. Łączy się ciekiem z niewielkimi zbiornikami wodnymi: Smolnik Duży i Smolnik Mały. Jezioro objęte jest strefą ciszy.

 

Jest to najbardziej rybne jezioro w regionie północno-wschodniej Polski. Dominujące drapieżniki: szczupak, okoń i węgorz. Dominujące ryby spokojnego żeru: lin, karp, karaś, leszcz, płoć i okazy wzdręgi . Jezioro Wydmińskie to płytki zbiornik o charakterze stawowym i w związku z tym jest bardzo atrakcyjne wędkarsko.

 

Ciekawostka historyczna. „W latach 1865-7 przez kanalizację zniżono poziom jeziora o 2,7 m, dzięki czemu uzyskano 6,7 km2 łąk i pól.” Źródło: M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, 1923 r. wyd. I, Agencja Wydawnicza „Remix” Olsztyn, 1991 r.

Powiat Giżycki
Gmina Wydminy
Dorzecze Biebrza-Narew-Wisła
Wysokość n.p.m. 132,0 m
Powierzchnia jeziora 416,8 ha
Powierzchnia wysp 7,0 ha
Głębokość maks. – głębokość średnia 12,6 m – 6,0 m
Długość maks. – szerokość maks. 2.800 m – 2.300 m
Długość linii brzegowej 13.550 m

Jezioro Gawlik

Jezioro położone ok. 20 km na wschód od Giżycka. Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, z dziesięcioma wyspami, m.in. Wyspa Kormoranów, Wyspa Kacza, Wyspa Wierzbowa, Wyspa Łabędzia, Duża Mewa, Mała Mewa oraz Wyspa Duża, która jest największa i ma około 5 ha powierzchni. W północnej części znajduje się duży półwysep o nazwie Grądzki Ostrów. Od strony wschodniej do jeziora wpływa pięciorzędowy ciek wodny o nazwie Gawlik, który łączy zbiornik wodny z Jeziorem Sowa, a także dalej z Jeziorem Łękuk. Gawlik ma odpływ na południu i kieruje wody do Jeziora Jędzelewo. Do jeziora wpływa także od północy bezimienny ciek wodny określany jako Dopływ z lasu.

Rzeźba obrzeży urozmaicona – na przemian wysokie i niskie, zajęte przez pola i łąki. Jezioro miernie zarośnięte. Oczerety, z przewagą trzciny, występują wokół wysp i wzdłuż prawie całej linii brzegowej. Roślinność zanurzona bogata, dominuje rogatek i moczarka, tworzy miejscami gęste i zwarte łąki podwodne – zwłaszcza wokół wysp i w północnej zatoce.

Jezior objęte jest strefą ciszy. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego. W 2008 r. stan ekologiczny jeziora został określony jako dobry, co oznacza II klasę jakości wód.

Pogłowie ryb urozmaicone: m.in. węgorze, sandacze, szczupaki, leszcze i liny.

Jezioro Bielewo

Leszczowe jezioro położone ok. 10 km na północ od Orzysza. Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej i urozmaiconej rzeźbie dna – stoki ławicy po zachodniej stronie łagodne, po wschodniej stromo opadają ku głębi. Pagórkowate, urozmaicone brzegi, miejscami wysokie i strome, bądź płaskie i niskie. Zbiornik otaczają pola i łąki. Na zachodnich brzegach środkowej części jeziora leży wieś Bielskie. Od południa Bielskie łączy się ciekiem z Jeziorem Skomackim. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich.

Gmina Miłki
Dorzecze Pisa-Narew-Wisła
Wysokość n.p.m. 145,9 m
Powierzchnia jeziora 58,9 ha
Głębokość maks. – głębokość średnia 29,5 m -7,3 m
Długość maks. – szerokość maks. 1.450 m – 550 m
Długość linii brzegowej 5.250 m

Jezioro Skomackie

Linowo-szczupakowe jezioro położne ok. 10 km od Orzysza. Połączone ciekami wodnymi z Jeziorem Okrągłym (na południu) i Jeziorem Bielewo (na zachodzie). Brzegi wysokie i strome. Jezioro otoczone łąkami i polami. Należy do obwodu rybackiego Jeziora Bielskie.

Gmina Wydminy
Dorzecze Pisa-Narew-Wisła
Wysokość n.p.m. 146,1 m
Powierzchnia jeziora 22,6 ha
Głębokość maks. – głębokość średnia 3,1 m – 1,4 m
Długość maks. – szerokość maks. 1.120 m – 400 m
Długość linii brzegowej 3.150 m

CENNIK POŁOWÓW NA JEZIORACH

CZAS POŁOWU Z ŁODZI Z BRZEGU
Cały sezon 449 zł 349 zł
3 miesiące 349 zł 270 zł
1 miesiąc 249 zł 189 zł
2 tygodnie 189 zł 149 zł
1 tydzień 149 zł 125 zł
1dzień 45 zł 39 zł

Gatunki dominujące: karp, karaś, lin, szczupak, okoń, leszcz, płoś,węgorz.

Zarybienia w 2018 r.

Szczupak – wylęg żerujący – 850.000 szt.

Węgorz –narybek obsadowy – 45kg

CZAS POŁOWU Z ŁODZI Z BRZEGU
Cały sezon 399 zł 299 zł
3 miesiące 299 zł 220 zł
1 miesiąc 199 zł 159 zł
2 tygodnie 155 zł 119 zł
1 tydzień 119 zł 99 zł
1dzień 35 zł 30 zł

Gatunki dominujące: leszcz, okoń, sandacz, węgorz, szczupak, płoć, lin, sum.

Zarybienia w 2018 r.

Szczupak – wylęg żerujący – 1.200.000 szt.

Węgorz –narybek obsadowy – 90 kg

CZAS POŁOWU Z ŁODZI Z BRZEGU
Cały sezon 399 zł 299 zł
3 miesiące 299 zł 220 zł
1 miesiąc 199 zł 159 zł
2 tygodnie 155 zł 119 zł
1 tydzień 119 zł 99 zł
1dzień 35 zł 30 zł

Gatunki dominujące na Jeziorze Bielskim: okoń, szczupak, leszcz, węgorz, tołpyga.

 

Gatunki dominujące: na Jeziorze Skomack: lin, karaś, szczupak, karp.

Zarybienia w 2018 r.

Szczupak – wylęg żerujący – 400.000 szt.

Węgorz –narybek obsadowy – 36 kg